top of page


Hizmetler

Oyun Terapisi

Oyun çocuğun en iyi iletişim aracıdır. Oyun terapisi, çocuğun problemlerini anlamak, onun duygularını ve tutumlarını keşfetmek ve çocuğu bunlarla yüzleştirerek çözüm getirmesini sağlamak için geliştirilmiş bir tekniktir. Oyun terapisi çocukların kendilerini ifade edebilecekleri, risk alabilecekleri, sosyal kuralları ve sınırları öğrenebilecekleri ve yaşadıkları sorunlar ile başa çıkabilme yollarını keşfedebilecekleri güvenli bir ortam yaratır. Çocuklar kendilerini en iyi oyun oynarken ifade edebiliyorlar.

BİREYSEL TERAPİ

Psikoterapide asıl amaç rahatlatmak, neşelendirmek, hak vermek değildir.
Beraberce üzülmek ya da kişinin üretemediği çözümü doğrudan bulup empoze etmek değildir. Psikoterapi ortamı, kişinin kendini tanıması ve çözümlerine ulaşabilmede gerekli psikolojik zeminin oluşturulmaya çalışıldığı bir ortaklıktır.

EVLİLİK VE ÇİFT TERAPİSİ

Çift ve Evlilik Terapisi, evli olan ya da olmayan çiftlerin karşılaştıkları sorunları ele alıp çözüme kavuşturmayı hedefleyen bir terapi modelidir. Bu terapide, çiftler arasında terapist tarafından yönlendirilen konuşmalara yer verilir. Çift ve evlilik terapisi temel amacı, birlikte oluşturulan hedefler çerçevesinde yine birlikte çözümler geliştirmektir.

CİNSEL TERAPİ

Cinsel terapi günümüzde cinsel sorunlarla karşılaşan pek çok çift veya kişi için umut kaynağı olmuştur. Sağlıklı bir cinsel hayat şüphesiz ki; mutlu bir ilişkinin temelidir. Cinsel terapi; zihinsel ve duygusal sorunları olan ve bu sorunlarla baş etme gücü yetersiz kalan kişilere belli bir amaç ve plan doğrultusunda belli teknik ve yöntemlerin uzman kişilerce uygulandığı profesyonel bir yardım hizmeti sürecidir.

ONLINE TERAPİ

Online terapi, alanında uzman ve ilgili psikologların danışanlarına uzaktan destek verme programıdır. Bu online terapi yazılı veya sözlü şekilde olmaktadır.

Therapy Office
Hizmetler: Hizmetler
bottom of page